ga('set', 'anonymizeIp', true); ga('send', 'pageview');

Privacyverklaring


Lees hieronder onze privacyverklaring

ADVIESGESPREK AANVRAGEN

Privacy verklaring

In deze verklaring laten we je weten welke (persoons)gegevens we gebruiken en hoe we dat doen. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig met je gegevens om te gaan en zorgen ervoor dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Om dit waar je maken gebruiken we je gegevens alleen voor de doelen waarvoor we dat hebben afgesproken, delen we dit niet onaangekondigd met derden en regelen we passende beveiliging.

Als je vragen hebt over onze privacy policy dan horen we dat graag!

Ons bedrijf en contactgegevens:

FIRST-LINE Partners in Automatisering BV. (First-Line BV)
Haarweg 3
7651 KE TUBBERGEN
0546-629920
info@first-line.nl

De policy is van toepassing op www.first-line.nl  en gelieerde websites.

Persoonsgegevens die wij verwerken

FIRST-LINE BV verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij bijvoorbeeld verwerken:

  • Voor- en achternaam, geslacht, titel, telefoonnummer en e-mailadres.
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Waarom we gegevens nodig hebben

FIRST-LINE BV verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en uitnodigen voor bijeenkomsten.
  • Je te kunnen benaderen indien je hierom hebt gevraagd en/of dit nodig is om onze diensten uit te kunnen voeren.
  • Je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten.
  • Het administratief afhandelen van (proef)abonnementen en betaling.
  • Het verwerken van cursusaanmeldingen en -evaluaties.
  • Om jouw gedrag op onze website te analyseren om daarmee de website te verbeteren.

Hoe lang we gegevens bewaren

FIRST-LINE BV zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

FIRST-LINE BV geeft jouw gegevens niet aan derden door en zal deze alleen verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. FIRST-LINE BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek (cookies)

FIRST-LINE BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies zoals Google Analytics die geen inbreuk maken op je privacy door de privacyvriendelijke configuratie ervan. Cookies die meekomen met geïntegreerde Youtube-video’s hebben we zo ingesteld dat deze pas actief worden nadat je er zelf voor kiest om een Youtube-video te starten.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

FIRST-LINE BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ons) tussen zit.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@first-line.nl .  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. FIRST-LINE BV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. FIRST-LINE BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

FIRST-LINE BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons, bijvoorbeeld via info@first-line.nl.

Wijzigingen

FIRST-LINE BV houdt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. De wijzigingen zullen op deze pagina doorgevoerd worden.

 

Vraag nu online uw internet boekhoudpakket aan