ga('set', 'anonymizeIp', true); ga('send', 'pageview');

Disclaimer


Lees hieronder onze disclaimer

ADVIESGESPREK AANVRAGEN

Disclaimer

FIRST-LINE BV. (Kamer van Koophandel: 0607158 tot www.first-line.nl

hierna te noemen “de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

FIRST-LINE BV behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Websites is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van FIRST-LINE BV.

Beperkte aansprakelijkheid

FIRST-LINE BV spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van FIRST-LINE BV. In het bijzonder zijn alle prijzen op de websites onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Websites opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan FIRST-LINE BV nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij FIRST-LINE BV en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van FIRST-LINE BV, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Wijzigingen

FIRST-LINE BV houdt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. De wijzigingen zullen op deze pagina doorgevoerd worden.

Vraag nu online uw internet boekhoudpakket aan